Kanizsai Dorottya Gimnázium

Tanáraink névsora a 2015-2016-os tanévben

Név
Tanított tantárgy
Megbízás
Módos Tibor matematika igazgató
Marosfalviné Pécz Judit matematika, informatika igazgatóhelyettes
Varga Zsuzsanna német nyelv igazgatóhelyettes,
szaktanácsadó és szakértő
Artner Zsolt matematika, fizika közösségi szolgálat segítője
Avar Anikó biológia, kémia  
Balogh Éva Emese német nyelv  
Bánhidiné Balogh Éva magyar nyelv és irodalom,
történelem,  olasz nyelv
munkaközösség-vezető,
szaktanácsadó és szakértő
Barták Henrietta angol nyelv, történelem osztályfőnök
Bódi Krisztina angol nyelv  
Bogárné Szabó Éva testnevelés  
Buzás Beatrix angol nyelv  
Dolezsár Judit földrajz, biológia földrajz szertár felelőse
Dr. Hollósy Tamásné testnevelés a sportszertár felelőse,
az iskolai Közalkalmazotti Tanács tagja
Dr. Nagyné Pászthory Ágnes német nyelv  
Dr. Wothné Edelényi Edina testnevelés  
Ecker Éva német nyelv osztályfőnök
Fullár Balázs történelem, társ. ism.,filozófia, etika  
Horváth Zsuzsa matematika, fizika osztályfőnök, munkaközösség-vezető
Horváthné Baumgartner Eszter testnevelés  
Horváthné Szőke Gyöngyi matematika, fizika  
Kelemenné Lenner Klára magyar nyelv és irodalom,
ngol nyelv
osztályfőnök
Kissné Németh Eszter történelem, német nyelv osztályfőnök
Kocsisné Körmendi Klára ének-zene az iskola kórusának karnagya,
ifjúságvédelmi felelős,
az iskolai Közalkalmazotti Tanács tagja
Kovács Balázs testnevelés vagyonvédelmi felelős,
munkaközösség-vezető
Kovacsics Bernadett biológia, kémia laborvezető, munkaközösség-vezető
Kovássy Kata testnevelés  
Lengyelné Molnár Mária angol nyelv osztályfőnök, munkaközösség-vezető
Lovassné Vass Enikő német nyelv osztályfőnök, az iskolai PSZ elnöke,
osztályfőnöki munkaközösség-vezető
Lőrinczné Váradi Valéria angol nyelv, történelem,
társ. Ism.
 
Lőrinczyné Marton Zsuzsa magyar nyelv és irodalom,
német nyelv
osztályfőnök, munkavédelmi felelős
Luttenberger Ágnes magyar nyelv és irodalom,
német nyelv
intézményi tanács tagja,
munkaközösség-vezető,
kompetencia mérés felelőse,
szaktanácsadó
Mark Menges angol nyelv  
Merklin Ferenc magyar nyelv és irodalom,
olasz nyelv
munkaközösség-vezető
Molnár Éva angol nyelv osztályfőnök
Molnár József Attila matematika, fizika, informatika osztályfőnök, pályaválasztási felelős,
órarend felelőse,az iskolai
Közalkalmazotti Tanács elnöke
Nagy Tamás rajz, mozgókép és médiaismeret osztályfőnök, tankönyvfelelős
Németh Anikó informatika  
Péter Lajos matematika, informatika osztályfőnök, tanfelügyelő és szakértő
Pezenhófer György testnevelés osztályfőnök,
iskolai sportkör elnöke,
tűzvédelmi felelős
Póczik-Zelenák Enikő magyar nyelv és irodalom,
dráma pedagógia
 
Rimányi Judit tánc  
Sinkó Andrea matematika, fizika osztályfőnök,
munkaközösség-vezető
Szabó Klára történelem, német nyelv, társ. Ism. osztályfőnök,
a KDG Baráti Kör vezetőségi tagja
Szandtner Péter magyar nyelv és irodalom,
német nyelv
 
Szemes Ildikó Evelin matematika, angol nyelv osztályfőnök,
diákmozgalmat segítő tanár
Szentgyörgyváriné Kovács Éva   iskolai könyvtáros,
közösségi szolgálat felelőse
Szépné Szabó Zsuzsanna történelem, társ. ism.,
filozófia, etika
 
Tóthné Dancs Andrea biológia, kémia kémia szertár felelőse
Varga Katalin angol nyelv  
Vaskóné Németh Anita biológia, kémia  
Vietorisz Györgyi angol nyelv osztályfőnök

Bemutatkozás

Eseménynaptár

Hasznos linkek