Kanizsai Dorottya Gimnázium

Tanáraink névsora a 2017-2018-as tanévben

 

Név
Tanított tantárgy
Megbízás

Módos Tibor

matematika

igazgató

Marosfalviné Pécz Judit

matematika, informatika

igazgatóhelyettes

Merklin Ferenc

magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv

igazgatóhelyettes, BECS tagja

Artner Zsolt

matematika, fizika

 

Avar Anikó

biológia, kémia

osztályfőnök

Balogh Éva Emese

német nyelv

osztályfőnök

Bánhidiné Balogh Éva

magyar nyelv és irodalom, történelem

munkaközösség-vezető, szaktanácsadó és szakértő, BECS vezetője

Barták Henrietta

angol nyelv, történelem

osztályfőnök

Bódi Krisztina

angol nyelv

osztályfőnök

Buzás Beatrix

angol nyelv

 

Dolezsár Judit

földrajz, biológia

földrajz szertár felelőse

Dr. Czetter Ibolya

magyar nyelv és irodalom

 

Dr. Hollósy Tamásné

testnevelés

a sportszertár felelőse

Dr. Nagyné Pászthory Ágnes

német nyelv

osztályfőnök

Ecker Éva

német nyelv

osztályfőnök

Fullár Balázs

történelem, etika, életvitel és gyakorlat

osztályfőnök

Horváth Zsuzsa

matematika, fizika

osztályfőnök, munkaközösség-vezető

Horváthné Baumgartner Eszter

testnevelés

osztályfőnök, diákmozgalmat segítő tanár

Horváthné Szőke Gyöngyi

matematika, fizika

 

Kis-Király Diána

testnevelés

 

Kissné Németh Eszter

történelem, német nyelv, életvitel és gyakorlat, etika

osztályfőnök, kompetencia mérés felelőse

Kocsisné Körmendi Klára

ének-zene, életvitel és gyakorlat

osztályfőnök, iskola kórusának karnagya, ifjúságvédelmi felelős,

Kovács Balázs

testnevelés

vagyonvédelmi felelős, munkaközösség-vezető, Mozanapló felelőse

Kovacsics Rita Bernadett

biológia, kémia

laborvezető, munkaközösség-vezető

Kovássy Kata

testnevelés

 

Lengyelné Molnár Mária

angol nyelv

osztályfőnök, munkaközösség-vezető,
BECS tagja

Lovassné Vass Enikő

német nyelv

osztályfőnök, az iskolai PSZ elnöke,
osztályfőnöki munkaközösség-vezető

Lőrinczné Váradi Valéria

angol nyelv, történelem, életvitel és gyakorlat

 

Lőrinczyné Marton Zsuzsa

magyar nyelv és irodalom, német nyelv

munkaközösség-vezető,
munkavédelmi felelős

Luttenberger Ágnes

magyar nyelv és irodalom, német nyelv

intézményi tanács tagja,
munkaközösség-vezető, szaktanácsadó

Mark Menges

angol nyelv

 

Molnár Éva

angol nyelv, célnyelvi civilizáció

 

Molnár József Attila

matematika, fizika, informatika

pályaválasztási felelős,
a KDG Baráti Kör vezetőségi tagja

Nagy Tamás

vizuális kultúra, mozgókép és médiaismeret

osztályfőnök, tankönyvfelelős

Németh Anikó

informatika

BECS tagja

Péter Lajos

matematika, informatika

tanfelügyelő és szakértő

Pezenhófer György

testnevelés

osztályfőnök, iskolai sportkör elnöke,
tűzvédelmi felelős

Piri Adrienn

olasz nyelv

 

Póczik-Zelenák Enikő

magyar nyelv és irodalom

színjátszókör vezetője

Rimányi Judit

tánc

 

Sinkó Andrea

matematika, fizika

osztályfőnök

Szabó Dóra

angol nyelv

 

Szabó Klára

történelem, német nyelv

a KDG Baráti Kör vezetőségi tagja

Szandtner Péter

magyar nyelv és irodalom, német nyelv

 

Szijártó-Szemes Ildikó Evelin

matematika, angol nyelv

 

Szentgyörgyváriné Kovács Éva

 

iskolai könyvtáros,
közösségi szolgálat felelőse

Szummerné Czompó Judit

testnevelés

 

Tóthné Dancs Andrea

biológia, kémia

kémia szertár felelőse, BECS tagja

Varga Katalin

angol nyelv

 

Vietorisz Györgyi

angol nyelv

osztályfőnök

 

Bemutatkozás

Eseménynaptár

Hasznos linkek