Kanizsai Dorottya Gimnázium

Tanáraink névsora a 2019-2020-as tanévben


 

Név
Tanított tantárgy
Megbízás

Merklin Ferenc

magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv

intézményvezető

Módos Tibor

matematika

címzetes igazgató

Marosfalviné Pécz Judit

matematika, informatika

igazgatóhelyettes

Alpár-Kovássy Kata

testnevelés

GYES

Artner Zsolt

matematika, fizika

 

Avar Anikó

biológia, kémia, életvitel és gyakorlat

osztályfőnök

Balogh Éva Emese

német nyelv

osztályfőnök

Bánhidiné Balogh Éva

magyar nyelv és irodalom, történelem

munkaközösség-vezető, szaktanácsadó és szakértő, BECS vezetője

Barták Henrietta

angol nyelv, történelem

osztályfőnök

Bódi Krisztina

angol nyelv, célnyelvi civilizáció

osztályfőnök

Buzás Beatrix

angol nyelv, földrajz

 

Dolezsár Judit

földrajz, biológia

földrajz szertár felelőse

Dr. Czetter Ibolya

magyar nyelv és irodalom

 

Dr. Hollósy Tamásné

testnevelés

a sportszertár felelőse

Dr. Nagyné Pászthory Ágnes

német nyelv

osztályfőnök

Ecker Éva

német nyelv, életvitel és gyakorlat

osztályfőnök

Fullár Balázs

történelem, etika

osztályfőnök

Haraszty Krisztina

olasz nyelv

 

Horváth Zsuzsa

matematika, fizika

osztályfőnök, munkaközösség-vezető

Horváthné Baumgartner Eszter

testnevelés

osztályfőnök, diákmozgalmat segítő tanár

Horváthné Szőke Gyöngyi

matematika, fizika

 

Kis-Király Diána

testnevelés

 

Kissné Németh Eszter

történelem, német nyelv, etika

osztályfőnök, kompetencia mérés felelőse

Kocsis Marcell

magyar nyelv és irodalom

 

Kocsisné Körmendi Klára

ének-zene, életvitel és gyakorlat

osztályfőnök, iskola kórusának karnagya, ifjúságvédelmi felelős,

Kovács Balázs

testnevelés

vagyonvédelmi felelős, munkaközösség-vezető, Krétanapló felelőse

Kovács-Babos Éva

angol nyelv, történelem

 

Kovacsics Rita Bernadett

biológia, kémia

laborvezető, munkaközösség-vezető

Kuzmiczky Adrienn

angol nyelv, célnyelvi civilizáció

 

Lengyelné Molnár Mária

angol nyelv

osztályfőnök, munkaközösség-vezető,
BECS tagja

Lovassné Vass Enikő

német nyelv

osztályfőnök, az iskolai PSZ elnöke,
osztályfőnöki munkaközösség-vezető

Lőrinczné Váradi Valéria

angol nyelv, történelem

 

Lőrinczyné Marton Zsuzsa

magyar nyelv és irodalom, német nyelv

munkaközösség-vezető,
munkavédelmi felelős

Luttenberger Ágnes

magyar nyelv és irodalom, német nyelv

intézményi tanács tagja,
munkaközösség-vezető, szaktanácsadó

Mark Menges

angol nyelv

 

Molnár Éva

angol nyelv, célnyelvi civilizáció

 

Molnár József Attila

matematika, fizika, informatika

pályaválasztási felelős,
a KDG Baráti Kör vezetőségi tagja

Nagy Tamás

vizuális kultúra, mozgókép és médiaismeret

osztályfőnök, tankönyvfelelős

Németh Anikó

informatika

BECS tagja

Péter Lajos

matematika, informatika

tanfelügyelő és szakértő

Pezenhófer György

testnevelés

osztályfőnök, iskolai sportkör elnöke,
tűzvédelmi felelős

Póczik-Zelenák Enikő

magyar nyelv és irodalom

színjátszókör vezetője

Rimányi Judit

tánc

 

Sinkó Andrea

matematika, fizika

osztályfőnök

Szabó Dóra

angol nyelv

 

Szandtner Péter

magyar nyelv és irodalom, német nyelv

 

Szentgyörgyváriné Kovács Éva

 

iskolai könyvtáros,
közösségi szolgálat felelőse

Szijártó-Szemes Ildikó Evelin

matematika, angol nyelv

GYES

Szummerné Czompó Judit

testnevelés

 

Tóthné Dancs Andrea

biológia, kémia

osztályfőnök, kémia szertár felelőse, BECS tagja

Varga-Szabó Klára

történyelem, német nyelv

a KDG Baráti Köre Egyesület vezetőségi tagja, GYES

 

 

Bemutatkozás

Eseménynaptár

Hasznos linkek