Kanizsai Dorottya Gimnázium

Tanáraink névsora a 2020-2021-es tanévben

Név
Tanított tantárgy
Megbízás

Merklin Ferenc

magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv

intézményvezető

Pezenhófer György

testnevelés igazgatóhelyettes

Marosfalviné Pécz Judit

matematika, informatika

igazgatóhelyettes

Módos Tibor

 

címzetes igazgató

Alpár-Kovássy Kata

testnevelés

GYES

Avar Anikó

biológia, kémia, életvitel és gyakorlat

osztályfőnök

Balogh Éva Emese

német nyelv

osztályfőnök

Bánhidiné Balogh Éva

magyar nyelv és irodalom, történelem, etika, életvitel

munkaközösség-vezető, szaktanácsadó és szakértő, BECS vezetője

Barták Henrietta

angol nyelv, történelem, célnyelvi civilizáció

osztályfőnök

Buzás Beatrix

angol nyelv, földrajz

 

Dolezsár Judit

földrajz, biológia

földrajz szertár felelőse

Dr. Hollósy Tamásné

testnevelés

a sportszertár felelőse

Dr. Nagyné Pászthory Ágnes

német nyelv

 

Ecker Éva

német nyelv, életvitel és gyakorlat

osztályfőnök

Farkas Dóra

testnevelés

 

Fullár Balázs

történelem, etika, életvitel

osztályfőnök

Gémesi Tamás

informatika

 

Hanyeczné Soós Krisztina

informatika

 

Haraszty Krisztina

olasz nyelv

 

Horváth Zsuzsanna

matematika, fizika

munkaközösség-vezető

Horváthné Baumgartner Eszter

testnevelés

osztályfőnök, diákmozgalmat segítő tanár

Horváthné Szőke Gyöngyi

matematika, fizika

 

Huszár Benjamin

testnevelés

 

Kecskés Zoltán

informatika

 

Kiss Patrik

angol nyelv, fölfdrajz

 

Kissné Németh Eszter

történelem, német nyelv, etika, életvitel

osztályfőnök, kompetencia mérés felelőse

Kocsis Marcell

magyar nyelv és irodalom

 

Kocsisné Körmendi Klára

ének-zene, életvitel és gyakorlat

osztályfőnök, iskola kórusának karnagya, ifjúságvédelmi felelős,

Kovács Balázs

testnevelés

vagyonvédelmi felelős, munkaközösség-vezető, Krétanapló felelőse

Kovács-Babos Éva

angol nyelv, történelem

 

Kovacsics Rita Bernadett

biológia, kémia

laborvezető

Kovács-Plózer Éva

angol nyelv, történelem

osztályfőnök

Lengyelné Molnár Mária

angol nyelv

osztályfőnök, munkaközösség-vezető,
osztályfőnök, munkaközösség-vezető, BECS tagja

Lovassné Vass Enikő

német nyelv

osztályfőnök, az iskolai PSZ elnöke,
osztályfőnöki munkaközösség-vezető

Lőrinczné Váradi Valéria

angol nyelv, történelem, etika

 

Lőrinczyné Marton Zsuzsa

magyar nyelv és irodalom, német nyelv

munkaközösség-vezető,
munkavédelmi felelős

Luttenberger Ágnes

magyar nyelv és irodalom, német nyelv

intézményi tanács tagja,
munkaközösség-vezető, szaktanácsadó

Mark Menges

angol nyelv

 anyanyelvi lektor

Nagy Tamás

vizuális kultúra, mozgókép és médiaismeret

osztályfőnök, tankönyvfelelős

Molnár József Attila

matematika, informatika

a KDG Barári Kör vezetőségi tagja

Péter Lajos

matematika, informatika

osztályfőnök, tanfelügyelő és szakértő

Póczik-Zelenák Enikő

magyar nyelv és irodalom

színjátszókör vezetője

Rimányi Judit

tánc

 

Sinkó Andrea

matematika, fizika

 

Sótonyi Veronika

matematika, informatika

osztályfőnök

Szabó Dóra

angol nyelv, célnyelvi civilizáció

 osztályfőnök, a KDG Baráti Körének vezetőségi tagja

Szandtner Péter

magyar nyelv és irodalom, német nyelv

 

Szentgyörgyváriné Kovács Éva

 

iskolai könyvtáros,
közösségi szolgálat felelőse

Szijártó-Szemes Ildikó Evelin

matematika, angol nyelv

GYES

Szummerné Czompó Judit

testnevelés

 osztályfőnök

Tóth Attila

angol nyelv, célnyelvi civilizáció

 

Tóthné Dancs Andrea

biológia, kémia

osztályfőnök, kémia szertár felelőse, BECS tagja

Varga Dóra

angol nyelv, célnyelvi civilizáció

 

Varga-Szabó Klára

történyelem, német nyelv

a KDG Baráti Köre Egyesület vezetőségi tagja, GYES

 

Bemutatkozás

Eseménynaptár

Hasznos linkek