Kanizsai Dorottya Gimnázium

STEAMteach 2022


A művészetek és a természettudomány és a matematika egymásra hangolása azt gondolom, több mint egy egyszerű motivációs lehetőség. Azoknak is érthető megközelítést, érthető tanulási lehetőséget ad, akik eltévednek esetleg a tanagyagok útvesztőiben. Differenciál és utat mutat más irányú megközelítésre. 
 

A Csodák Folyosója projekt pár év tanári tapasztalat alapján jött létre 1995 – ben és alakult ki sajátos módszertana. 2021 őszén találkoztam először a STEAMteach magyarországi programmal, amelyben hasonló indíttatást véltem felfedezni a kanizsais elképzeléssel.

(A STEAM Education egy olyan tanulási megközelítés, amely a természettudományokat, a technológiát, a mérnöki tudományokat, a művészeteket és a matematikát hozzáférési pontként használja a tanulói kérdések, párbeszéd és kritikai gondolkodás irányításához.)


 

Ahogyan ezt a STEAM – projekttel foglalkozó cikkekben olvashatjuk:

 

„Napjainkban a tanulás nem csupán tudás megszerzését jelenti, hanem olyan készségek fejlesztését is, amelyek lehetővé teszik a különböző területekről származó fogalmak és ötletek integrálását, és ezeknek a készségeknek a különféle kontextusokban történő alkalmazását. Ezért prioritást élvez az innovatív és több tudományágat átfogó oktatási és oktatási megközelítések előmozdítása.(METU, 2020.) 2022. tavaszán részt vehettem a Metropolian Egyetemen tartott tréningen. Főleg fizika szakos tanárok gyűltek össze erre az alkalomra az ország minden szegletéből, hogy négy műhelyfoglalkozáson vezető tanárok projektjeivel ismerkedjenek meg.

 

Bár mindegyikünk ismerte természetesen a feldolgozott témákat, de a „padokba visszaülve” a diákok szemszögéből láthattuk ezeket. Olyan nagyszerű és újszerű ötleteket próbálhattunk ki magunk is, amelyek a korábban „tankönyvízűen” elmagyarázott tananyagokat élvezetssé, izgalmassá teszik.

 

Készült így proton – muffin, amelyet cukorkákkal díszítettünk, de teljesen tudományos alapon válogatva a színeiket, hogy azok a proton alkotórészeit megfelelően modellezzék.

 

Az aranymetszés lerágott csont – gondolhatnák manapság, de nem akkor, ha pl. mindenki szembesül a saját testének arányaival / aránytalanságaival vagy akár lehull a lepel, hogy miért is mosolyog fogait kivillantva a „szabálytalan” arcú modell. (Az arcának méretei így közelítik meg az aranymetszés arányát.)

 

A 130 évesen nyugdíjba vonuló Le Grand K, azaz az etalonkilo búcsúztatója valószínűleg minden diák számára emlékezetes összefoglaló órája lehet a gravitáció - inercia – tömeg témakörnek.

 

A negyedik foglalkozás az örök témát, az energia, energiafajták fogalmát járta körül, a citromelemtől a szélkerék modelljéig.

 

Az új ötletek a tarsolyban vannak tehát, „már csak” a megvalósításuk van hátra, s egy újabb találkozó, ahol beszámolhatnak a tanárok majd egymásnak a kivitelezés tapasztalatairól.

 

 

A KDG – ben a Csodák Folyosóján korábban már feldolgozott témával, az aranymetszés matematikájával kezdjük a STEAM Education – t.


 

 


 

 


 

Sinkó Andrea

 

2022. április 4.

Diákélet

Eseménynaptár

Hasznos linkek