Kanizsai Dorottya Gimnázium

Központi irásbeli felvételi vizsga - 2023

Időpont: 2023. január 21.
 
Vizsgák kezdési időpontjai: 10:00 órától: Magyar írásbeli vizsga
11:00 órától: Matematika írásbeli vizsga
 
Helyszín: a Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium erre a célra kijelölt tantermei.

Kérem, hogy a tanulók legkésőbb 9.30-ig jelenjenek meg a vizsga helyszínén, hogy a szükséges adminisztrációt időben elvégezhessük!
 
Fontos információk: A vizsgára érkezett tanulók a gimnázium portáján tájékozódhatnak, merre található a számukra kijelölt tanterem. A tanterem száma a vizsgabehívó levélben is szerepel.

A szülő/gondviselő a diákot csak az iskola bejáratáig kísérheti. A szülők számára a földszinten várakozásra egy termet biztosítunk.

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt (diákigazolványt vagy személyi igazolványt) hozzanak magukkal!

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A vizsga feladatlaponként – magyar nyelv, majd matematika – 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.
 

A kijavított, értékelt vizsgadolgozatok megtekintésére, az értékelőlapok átvételére 2023. január 26-án lesz lehetőség reggel 8.00-tól délután 16.00-ig.

Eredményes vizsgázást, sikeres felvételit kívánok!

 
2023. január 02. Merklin Ferenc intézményvezető

Hírek, aktualitások

Eseménynaptár

Hasznos linkek