Kanizsai Dorottya Gimnázium

Merre tovább? – Nyílt nap volt a KDG-ben

Az általános iskola végével a diákok komoly döntés előtt állnak. Választaniuk kell, merre tovább. Ebben segítenek a középiskolák által megtartott nyílt napok, ahol az érdeklődők megismerhetik az oktatási intézményeket.

Két év kényszerpihenő után 2022. november 16-án és 17-én rendeztük meg nyílt napunkat. Iskolánk programja mindkét napon Merklin Ferenc igazgató úr általános tájékoztatójával kezdődött. Az érdeklődők részletes képet kaptak az iskoláról, az itt folyó munkáról, a felvételi eljárás menetéről, majd a kollégiumi elhelyezés lehetőségéről is szó esett.

A tájékoztató beszédek után következett a nap legjobban várt része: a bemutató tanórák látogatása, ahol a vendégek belekóstolhattak a gimnáziumi életbe. Megismerhették a tanárok tanítási módszereit, lehetőség nyílt az iskola tanáraitól és diákjaitól kérdezni, illetve beszélgetni velük a mindennapjaikról.

A legvonzóbb „szak” idén is a kéttannyelvű tagozat volt. A legnagyobb érdeklődés a nyelvi órák iránt mutatkozott, angol-, német- és olaszórák is szerepeltek a kínálatban. Emellett lehetőség nyílt digitális kultúra -, magyar-, matematika-, történelem-, földrajz- és testnevelésórán való részvételre is. A tornateremben tornászcsapatunk bemutatója zajlott, a természettudományos laborban pedig kísérleteztek. 
 


Annak idején én magam is jártam az iskolában nyílt napon, de most szervező diákként meglepő volt megtapasztalni, mennyi munkával, előkészülettel jár egy ilyen program lebonyolítása. Ebben a tanévben a legfőbb segítők a 11. C és a 12. C osztályok voltak, ezúton is köszönjük munkájukat.

Osztályommal, a 12. B-vel, Fullár Balázs tanár úr történelem órájából adtunk ízelítőt a látogatóknak. Nagyon készültünk, de kicsit izgultunk is, ennek ellenére jó hangulatban és gyorsan eltelt az óra. A tanóra egyik diáktársam rövid kiselőadásával kezdődött, majd egy kahoot-os feladatsorral bevontuk a résztvevőket is.

A leendő középiskolások számos információval, hasznos tanáccsal gazdagodtak, és reméljük, hogy a nyílt nap sokaknak nyújt majd segítséget a döntésük meghozatalában.

Nagy öröm számunkra, hogy mindkét napon megtelt a tornatermünk érdeklődőkkel. Köszönjük mindenkinek, aki látogatásával megtisztelte iskolánkat!
 


Miért érdemes a Kanizsait választani?
 
Az első igazgató, Dr. Tunner Károly gondolatait gimnáziumunk ma is magáénak vallja:

„(…) kérve-kérem a mélyen tisztelt szülőket (…) bízzák reánk nyugodtan gyermekeiket s legyenek meggyőződve arról, hogy lelki-testi jólétüket minden erőnkkel gondozni fogjuk és, hogy egész nevelő eljárásunkban mindenkor a szeretet vezérel bennünket.”

Ennek szellemében tanáraink bármikor megszólíthatóak, szívesen állnak a diákok rendelkezésére, segítenek, ahol tudnak. A hangulat családias és vidám.

A Kanizsai halad a korral!
 
Az ódon falakat modern szellem lengi be. Az oktatást a legújabb technika támogatja, tanáraink mindannyian rendelkeznek azokkal a digitális kompetenciákkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy tudásukat a mai kor követelményeinek megfelelően adják át. Egykori diákjaink tanárként visszatérnek iskolánkba, így szerencsére sok fiatal dolgozik nálunk, általában nincs gondunk az utánpótlással.

Gimnáziumunk hosszú évtizedek óta a nyelvoktatás fellegvára!

Az angol mellett fontos szerepet kap a német, de választható az olasz nyelv is.
Aki becsülettel készül, különórák nélkül is képes megszerezni a ma már elengedhetetlen nyelvtudást, s ezáltal rengeteg pénz takarítható meg.

A Kanizsai Dorottya Gimnázium a jó magatartású és szorgalmas diákok iskolája.

Nálunk nem kell aggódni azért, hogy a gyerek rossz társaságba keveredik, hogy a többiek „nemtanulásra” vagy éppen iskolakerülésre buzdítják. A fiatalok életüknek ezt a meghatározó 4-5 évét biztonságban, jó társaságban töltik.

Mi az oka annak, hogy családok generációkon keresztül a mi iskolánkat választották, választják?
 
Az iskolának, csakúgy, mint az embereknek, lelke van! Támogatjuk a tehetséget, segítjük a rászorulót, biztatjuk a megtorpanót! Nem a tananyagot, hanem a diákokat tanítjuk. És nem csak a tantárgyakat oktatjuk, hanem felkészítjük tanulóinkat az életre.

Ablakot nyitunk a világra!
 
Pályázunk, amikor csak lehet! Rengeteg Határtalanul kirándulást nyertünk, szinte mindenki, aki akart, eljutott a határon túli magyar területekre. Gimnáziumunk Magyarországon egyetlen iskolaként minden évben részt vesz a EUROWEEK programjában, amely mindig más országban kerül megrendezésre. Persze a magyarországi kirándulások sem maradhatnak el! Különböző kulturális, ismeretterjesztő, pályaorientációs programokon veszünk részt helyben, Budapesten, illetve az ország más részein.

Ép testben ép lélek!
 
Aki sportolni szeretne, az is megtalálja a számítását. A labdajátékok mellett az utóbbi időben különösen a tornacsapatunk jeleskedik.

Ahol énekszót hallasz, ott jó emberek vannak!
 
Iskolánk kórusa hosszú múltra tekint vissza. Áldozatos munkával sikerült túlélnie a mai kor viharait. Diákjainknak lehetősége van arra, hogy megéljék az együtténeklés örömét.

Demokráciára nevelünk.
 
Jól működő diákönkormányzatunk van, a diákok számos tartalmas és vidám programot szerveznek.

Számunkra a legfontosabb,
hogy tanulóink személyisége egészségesen fejlődjön,
hogy a gyakorlatban hasznosítható ismereteket szerezzenek,
hogy minél többet megismerjenek a világból,
hogy megtanulják megfogalmazni és kifejteni véleményüket,
hogy tudjanak érvelni az igazuk mellett,
hogy egy egészséges értékrendjük alakuljon ki,
hogy megtanuljanak különbséget tenni jó és rossz között,
hogy az anyanyelvük mellett idegen nyelveken is bátran kommunikáljanak,
hogy szert tegyenek a logikus gondolkodás képességére,
hogy megszerezzék az önálló tanulás képességét,
hogy mindenki megtalálja, miben a legjobb,
hogy egészségesen éljenek,
hogy felkészítsük őket a nagybetűs életre,
hogy tudásunk legjavát átadjuk,
hogy biztosítsuk számukra a tanuláshoz szükséges nyugodt légkört,
hogy mindenki megkapja azt a támogatást, amire szüksége van.


 
2022. november 24. Lippai Veronika 12.B
Lovassné Vass Enikő
 

Hírek, aktualitások

Eseménynaptár

Hasznos linkek