Kanizsai Dorottya Gimnázium

Tea és Tudomány - vendégünk volt dr. Czetter Ibolya

Immár 5. alkalommal került sor a Tea és Tudomány est megrendezésére. A szervezők nagy örömére, egyre nagyobb az érdeklődők száma. Amennyiben így folytatódik a gyarapodás, új helyiséget kell keresni az T&T-nek, hiszen a mostani előadáson már igencsak szűkösen fértünk el.

Vendégünk volt Dr. Czetter Ibolya PhD, a Nyugat-magyarországi Egyetem Esztétikai, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének igazgatója, tanára, a Vas Megyei TIT elnöke. Tagja az országos TIT elnökségének és az MTA Magyar Nyelvtudományi Bizottságának is. 1987 óta rendszeresen publikál tanulmányokat és kritikákat.

Kutatási területe többek között a stilisztika, a XX. századi irodalmi nyelv, Márai Sándor életműve. Több kötete jelent már meg: Az ismétlés gondolatalakzatainak értelmezése Márainak a Napló 1943–1944 és a Napló 1984–1989 című műveiben; Az elhagyás alakzattípusai és értelmezésük a Márai-naplók alapján címmel.

Az előadás elején, Merklin Ferenc tanár úr kérdéseinek köszönhetően (aki maga is 1 évig a tanárnő diákja volt a főiskolán), sok mindent megtudtunk a pedagógusnő diákkori életéről.

Női rokonai közül többen a Kanizsai Dorottya Gimnáziumba jártak, így nem volt kérdés, hogy melyik iskolában fogja eltölteni középiskolás éveit. Gimnazistaként a hírhedt D osztályba járt, egy olyan osztályba, mely nem szűkölködött csínytevésekben gazdag ötletekben. Főiskolai évei alatt döntötte el, hogy az irodalomnak fogja szentelni életét, valamint ebben az időben ismerte meg, és szeretett bele Márai Sándor költészetébe.

Nem túlzok, ha azt mondom, a tanárnő rajong Márai műveiért és lényéért is. Az egy órás előadásban ez a rajongás átragadt a nézőkre is, szinte mi is részesei lettünk az író életét máig körülvevő érdeklődésnek. Sok mindent megtudtunk a költő életéről, jelleméről, műveiről. Érdekesség például, hogy életét sok helyen ellentmondás jellemzi és gyakran ennek a bizonytalanságnak a forrása maga Márai. A poéta sok dolgot titokban, homályban tartott mindennapjaival kapcsolatban.

Öröm volt hallgatni, hogy valaki ilyen odaadással tud beszélni egy számára fontos dologról, személyről. Ezt az odaadást tükrözi, hogy habár letelt az 1 óra, amely a tanárnő rendelkezésére állt, még utána is eszébe jutott jó pár fontos momentum, érdekesség, amit szeretett volna megosztani velünk. Tréfásan megjegyezte, hogyha szeretnénk, szívesen eljön még egy előadást tartani, hiszen ennyi idő vajmi kevés egy ilyen eseményekben gazdag életút megismeréséhez.

Az előadás legelején a tanárnő minden jelenlévőnek osztott egy lapot, melyen egy, a Füves könyvből vett idézet állt. Néhány idézetes lap Márai monogrammal volt ellátva. Akikhez ezek kerültek, értékes könyvekkel lettek gazdagabbak.

A jelenlévők nevében szerintem elmondhatom, hogy ismét egy lenyűgöző előadásnak lehettünk szemtanúi.
 
                                                                                               Takács Lídia 11.C

Hírek, aktualitások

Eseménynaptár

Hasznos linkek