Kanizsai Dorottya Gimnázium

Feltárul az Értéktár!

Iskolánkban is meg lett hirdetve a Feltárul az Értéktár! című megyeismereti vetélkedő,melyet a Vas Megyei Értéktár Bizottság írt ki. Csapatunk a Vasmadarak nevet kapta, tagjai: Pethő Julianna, Pócza Patrik, Reznyák Dóra, Szabó Barnabás.

Az első fordulóra októberben került sor, mely egy feladatlapból állt. A feladattípusok különbözőek voltak. Egyrészt megyénkhez kapcsolódó történelmi videó anyagokat is meg kellett nézni, hogy meg tudjuk oldani a feladatot. Későbbiekben képeket kellett összepárosítani, majd esszét kellett írnunk, egy általunk választott, környezetünkben található értékről, és érvelni mellette, hogy miért is kerüljön be a Vas megyei Értéktárba. Időközben igazi csapattá váltunk, felosztottuk egymás között és megvitattuk a feladatokat. Az első fordulóból automatikusan mindegyik csapat továbbjutott a második fordulóba.

A második forduló november végén, internetes feladatmegoldásból állt. Adott időpontban s időn belül kellett a feladatokat megoldani, teljesíteni.

Decemberben meg lett az eredmény, ahol az első és a második forduló összpontszámait vették figyelembe. Ebben az összesített eredményben nagy örömünkre elértük az első helyet, azaz elsőként jutottunk tovább a harmadik, s egyben utolsó fordulóhoz, amit 2017. január 11-én rendeztek meg a Megyeházán. De ne siessünk annyira előre!

December elejétől folyamatosan jöttek a tájékoztató e-mailek az előfeladatokról. Egyik feladatunk az volt, hogy Vas megyei költők, zeneszerzők által írt versrészletet, vagy éppen dalrészletet kellett megtanulnunk Másik feladatunk, az első fordulóban általunk kiválasztott értékről prezentációt kellett előterjeszteni, amit január 6-ig kellett eljuttatni a szervezőkhöz. A prezentáció maximum három perces lehetett. Témánk a „Gyanógeregyei sírhely” volt, s társaim vállalkozó szellemének köszönhetően, megnéztük a sírhelyet, ahol leróttuk tiszteletünket.

Elérkezett a várva várt nap, a január 11-e. A Megyeháza dísztermében rendezték meg 14 órai kezdettel a versenyt. Mindegyik csapat kapott egy számot, mi voltunk az egyes csapat. Összesen hét feladat volt, elő kellett adni a prezentációt, képfelismeréses, mozaik-kirakós , activity és különböző interaktív feladatok voltak. A negyedik feladat után egy kis szünetet tartottak, s egy kicsit átértékelhettük az addig történteket. A szünet után még hátra volt 3 feladat, ahol igyekeztünk legjobb tudásunkat elővenni. A feladatok megoldása közben jó hangulat volt, ahol tudtunk segítettünk egymásnak. Ezután kaptunk estebédet, amíg a zsűri összeszámolta a pontokat és előkészítette az eredményhirdetést.

A mi csapatunk, a „Vasmadarak” legnagyobb örömünkre, az első helyen végzett! Jutalmul többféle értékes ajándékokat kaptunk.
Szeretnénk ezúton is megemlíteni, hogy iskolánk egy másik csapata, az első két forduló eredményei alapján, szintén a döntő résztvevője lett volna, de a szabályok iskolánként csak egy csapat bejutását tették lehetővé. Szívből gratulálunk a Horváth Karolina, Szalkai Balázs, Nagy Máté és Fancsali Kristóf alkotta csapat eredményes szerepléséhez!

Végezetül, csapatunk nevében szeretném megköszönni tanárainknak türelmüket, segítségüket, engedékenységüket, hisz Ők is hozzájárultak ahhoz, hogy mi ezeket a nyereményeket megnyerhessük, s új élményekben legyen részünk.

Külön szeretném megköszönni Merklin Ferenc tanár úrnak, hogy a verstanulásokban segítségünkre volt! Könyvtáros Éva néninek (Szentgyörgyváriné Kovács Éva), hogy mindig rendelkezésünkre állt a könyvtárban, bármilyen információ vagy segítség kellett nekünk! Kocsisné Körmendi Klára tanárnőnek, hogy segítségünkre volt mindenben! S végezetül, legnagyobb köszönetünket szeretném kifejezni osztályfőnökünknek, s egyben felkészítő tanárunknak Fullár Balázs tanár úrnak, hogy hozzá járult ahhoz, hogy a Kanizsai Dorottya Gimnázium „Vasmadarak” csapata léphetett fel a képzeletbeli dobogó legfelső fokára!

Köszönjük!
 
2017.01.21. Reznyák Dóra 11.C


 

Hírek, aktualitások

Eseménynaptár

Hasznos linkek