Kanizsai Dorottya Gimnázium

A KDG Baráti Körének története

1992. november 14-n - több mint 30 éve - alakult meg a Kanizsai Dorottya Gimnázium Baráti Köre.

Az egyesület célja, hogy „a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban és jogelőd intézményeiben végzetteket, a gimnázium volt és jelenlegi oktatóit összefogja azért, hogy a gimnázium és jogelőd intézetei múltját kutassuk, hagyományait ápoljuk, a gimnázium kiemelkedő képességű tanulóinak előmenetelét anyagilag ösztönözzük, a gimnázium hátrányos helyzetű tanulóit anyagilag segélyezzük, s ezek érdekében a természetes és jogi személyek anyagi támogatását szervezzük” – írta a megalakulás évében a Baráti Kör akkori alelnöke, Dr Fejes Péter öregdiák.


Az elmúlt időszakban sok program „hátterében” szerepelt a Mentes Vilmos elnöklete alatt működő Baráti Kör. Ez az a szervezet, amely az iskolát anyagilag is segíti. Ha kell, terembér kifizetéséhez járul hozzá, vagy rászoruló tanulók kirándulását finanszírozza, de támogatást biztosított az Euroweekre utazó csoportnak is. Jutalomkönyvek vásárlását teszi lehetővé, s évente 8, szociálisan rászoruló, de tehetséges diáknak kínál ösztöndíjat, havi 5-5000 Ft értékben.

Emellett a Baráti Kör célkitűzéseinek megfelelően aktív szerepet vállal a hagyományőrzésben is. 2014-ben állítottunk emléket az iskolánkban végzett Kossuth-díjas írónőnek, Kristóf Ágotának. A korábbi években kirándulásokat is szervezett az egyesület, szintén hagyományőrzési szándékkal. Iskolánk alapításának 95. évében pl. Mohácsra utaztunk, s megemlékeztünk a gimnázium névadójáról, Kanizsai Dorottyáról.

A civil szervezet folyamatosan működik és segíti az iskolát, az iskola diákjait. Akkor is, ha mindeközben a lehetőségei egyre szűkebbek. A bevételek – sajnos – az utóbbi időben egyre csökkentek. Erre az egy százalékos adófelajánlásokból, illetve a tagdíjakból számíthatunk. (Tavalyi év során összesen 650.000 Ft bevétel mellett 830.000 Ft-ra rúgtak a kiadásaink.) Ezért szeretnénk az Önök segítségét is kérni, ha erre módjuk és lehetőségük van.

Bárki csatlakozhat a szervezethez, akkor is, ha elsősorban természetesen volt „Kanizsaisokat” találunk a soraink közt. Az éves tagdíj mindössze 500 Ft (ám örömmel fogadjuk az ennél nagyobb felajánlásokat is)! Az így befolyt összeget teljes egészében az iskola javára fordítjuk.


Kérjük Önöket, hogy az idei évben is szíveskedjenek adójuk 1 %-nak felajánlásával támogatni minket és általunk a KDG-be járó gyermekeket.


Jelmondatunk:„Adok, hogy adj.” „Do, ut des.”
 

Adószámunk: 18880429 - 1- 18 Az 1 % felajánlásához kapcsolódó,
már kitöltött dokumentumokat ide kattintva találják

 

Egyéb közvetlen anyagi támogatásunkhoz kérjük szíveskejenek a következő számlaszámunkat használni:
Számlaszámunk   Savaria Takarékszövetkezet  72100237 – 10121454


Köszönettel:

A Kanizsai Dorottya Gimnázium Baráti Köre


 

Eseménynaptár

Hasznos linkek