Kanizsai Dorottya Gimnázium

Tisztújító közgyűlést tartott a KDG Baráti Köre

101 éves gimnáziumunk Baráti Körét 26 éve alapították az akkori öregdiákok avval a céllal, hogy ily módon is támogassák egykori iskolájukat. Taglétszámunk jelenleg 200 körül van.

A közgyűlés meghallgatta a beszámolókat.
Egyesületünk legfontosabb bevételi forrása a tagdíj, ami jelen pillanatban 1000 Ft/év. Ezen kívül még az 1 %-os felajánlásokkal tudunk gazdálkodni az alapítványon keresztül. Bevételeinket esetenként pályázati támogatások is kiegészíthetik. A legfontosabb működési kiadásokon kívül, az elmúlt évben az összes pénzeszközt, a diákokra fordítottuk. Rászorulókat és jó tanulókat részesítettünk ösztöndíjban, hozzájárultunk az osztálykirándulás költségeihez, év végén jutalomban részesítettük a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokat. A Euroweek találkozó sikeres megrendezéséhez megfelelő hátteret biztosítottunk. A centenáriumi ünnepségen díszszalagot kötöttünk az új iskolazászlóra.

A vezetőség nevében dr. Szakács Zsanett alelnök részletes, érzelmektől áthatott összefoglalót tartott, majd az alapítvány vezetője, dr. Asbóth Mária méltatta az együttműködés sikerességét a Baráti Kör két része között. Felszólalása végén kis karácsonyi ajándékot (2019-es kártyanaptárt) adott minden megjelentnek.

Az ellenőrző bizottság nevében Módné Rozmán Tünde bejelentette, hogy a működés megfelelt az előírásoknak. Hozzászólásában utalt a fiatalítás szükségességére, amit Szabó Gábor tag is elengedhetetlennek tart. Lendületet várnak ettől, főleg a pályázatok elnyerésével kapcsolatosan. Szintén emellett érvelt az iskola részéről Módos Tibor címzetes igazgató és Mentes Vilmos a Baráti Kör elnöke is. Merklin Ferenc intézményvezetőként személyes támogatásáról biztosította a Baráti Körnek szerinte eredményes és hasznos tevékenységet.

A levezető elnökként is ténykedő Módos Tibor felkérésére a szavazó bizottság irányításával megtörtént a vezetőség megválasztása.

Ennek elnöke ismét Mentes Vilmos lett (egykori igazgató helyettes), a tagok pedig: dr. Szakács Zsanett (volt diák) Bódi Lajosné(volt tanár) dr. Wirth Zsuzsanna (volt tanár) Huszár Gyuláné (volt iskolatitkár) Kocsisné Körmendi Klára (jelenlegi tanár) és Molnár József Attila (jelenlegi tanár).
Az ellenőrző bizottságba dr. Hoós Tibor, Inzsöl Richárd és Módné Rozmán Tünde kerültek.

A gyűlés végén az újraválasztott elnök megköszönte a bizalmat és a korábbi vezetőségi tagok munkát.


 

2019. január 03.
Molnár József Attila
Fotó: Nagy Tamás

Eseménynaptár

Hasznos linkek