Kanizsai Dorottya Gimnázium

Szülői információk

Iskolák diákok nélkül: kiből lehet magántanuló?

2014.09.27.

Mi alapján lehet kérni a magántanulói státuszt? A szülő külön indoklás nélkül kérheti, hogy gyermeke magántanulóként végezhesse el az iskolát. A diák tanulói jogviszonya ebben az esetben is megmarad, a magántanulói státuszról pedig egy igazolást kap.   Mi a helyzet, ha az iskola vezetése ezzel nem ért egyet? Az igazgató a szülő kérelmét nem tagadhatja meg, ha azonban úgy látja, hogy a magántanulói státusz hátrányos a diák számára, értesítenie kell a gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleménye alapján dönt arról, hogy magántanuló maradhat-e a diák.

Családi pótlék a gyermek 16. évének betöltése után

2014.09.25.

A legutóbbi szülői értekezleten a 9-ik osztályokban szóba került, hogy a mostani nyáron több diák betöltötte a tankötelezettségi korhatárt és innentől kezdve valószínűleg nem történik meg automatikusan a családi pótlék utalása. A szülők közül többen már kitöltött, a KDG által hitelesített iskolalátogatási igazolást magukkal hozva érkeztek a szülői értekezletre illetve volt aki ezt a dokumentumot már le is adta a MÁK szombathelyi igazgatóságán. Hogy pontos képet kapjunk a kérdésről írásban megkerestük a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóságát, ahonnan postafordultával (emailben) a következő gyors és egyértelmű választ kaptuk:

Meghívó a KDG SzM Báljára - 2014

2014.09.21.

Küszöbön áll a második KDG-bál, ami okot ad arra, hogy visszaemlékezzünk az elsőre. 2012-ben új vezetősége lett a Szülői Munkaközösségnek, akik elhatározták, hogy új mederbe terelik az úgy nevezett SZM-bált. Nem könnyű manapság megszervezni egy ilyen rendezvényt, de a megfelelő előkészületek után tavaly októberben lezajlott az első KDG-bál, ami nem emlékeztetett az időnként nyögve nyelős, kényszeredett szülő-tanár eszmecserékre. A helyszínt a Tóvendéglő biztosította, előkelő környezetet

Tankönyvek ügyintézése

2014.08.24.

Tisztelt Szülők!   Tájékoztatjuk Önöket, hogy július hónap folyamán a postázási címükre fog megérkezni a a tankönyvrendelési díjbekérő a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-től. Kérjük, legyenek figyelemmel a befizetési határidőre: augusztus 15. A leendő 9. évfolyamosok a tankönyvrendelésüket legkésőbb a beiratkozáskor kötelesek leadni Nagy Tamás tanár úrnak, ellenkező esetben nekik nem tudunk tankönyveket rendelni.

Oldal

1 2 3 4 5  

Szülői információk

Eseménynaptár

Hasznos linkek