Kanizsai Dorottya Gimnázium

Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás - 2017

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Groupama Biztosító Zrt.-vel kötött szerződést annak érdekében, hogy az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően biztosított korosztályba tartozó személyek a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.

 
Biztosítási események és biztosítási összegek:
 
Biztosítási esemény:
Biztosítási összeg:
Baleseti halál esetén 200 000 Ft
Csonttörés esetén 3 000 Ft
Balesetből eredő maradandó
egészségkárosodás esetén:
1-9 % mértékig 3 000 Ft
10-29 % mértékig 50 000 Ft
30-100 % mértékig
300.000 Ft biztosítási összegnek az egészségkárosodás (rokkantság)
fokával megegyező százaléka

 
Hogyan segítheti az iskola az ügyfeleket a szolgáltatási igény bejelentésében?
 
Amennyiben biztosítási esemény történik, a 13274 számú igénybejelentő nyomtatványt kell kitölteni.

A kitöltött szolgáltatási igénybejelentőt a kapcsolódó orvosi dokumentumokkal együtt kell beküldeni faxon: az 1/462-38-17-es számra, vagy · postai úton: Groupama Biztosító Zrt., 1380 Budapest, Pf. 1049. címére, illetve leadható személyesen a Groupama Biztosító bármely, legközelebbi ügyfélszolgálatán, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre.

A részletes biztosítási feltételekről, a szolgáltatásokról és a szolgáltatási igény bejelentésének lehetőségeiről bővebb információ kérhető a 0-24 óráig, helyi tarifával hívható gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás információs telefonszámon: +36 80 366 066

A Groupama Biztosító Zrt. telefonos ügyfélszolgálata munkanapokon a honlapunkon közzétett ügyfélszolgálati helyek nyitvatartási rendje szerint várja ügyfelei hívásait. TeleCenter: +36-1-467-3500


Milyen dokumentumokat szükséges az igénybejelentő lap mellé benyújtani?
 
A szolgáltatási igénybejelentő mellé csatoltan benyújtandó iratokat a vonatkozó, és a mellékletben megtalálható Kormányrendelet 2. számú melléklete határozza meg.


Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás esetén a biztosítóhoz be kell nyújtani:
 
· a biztosítási eseménnyel kapcsolatos, a balesettől a szolgáltatási igénybejelentésig keletkezett összes orvosi dokumentum fénymásolatát,
· a baleset körülményeinek tisztázásához szükséges iratokat,
· szükség esetén az okirat hiteles magyar fordítását,
· amennyiben a biztosítási eseménnyel kapcsolatban hatósági eljárás indult, a biztosítóhoz be kell nyújtani a nyomozás során készült jegyzőkönyvet, illetve a jogerős határozatot is,
· a biztosítotti jogosultságot igazoló iratot.


Csonttörés esetén a biztosítóhoz be kell nyújtani:
 
· a csonttörést igazoló röntgenlelet vagy orvosi igazolás másolatát,
· a biztosítotti jogosultságot igazoló iratot.


Baleseti halál esetén a biztosítóhoz be kell nyújtani:
 
· a biztosított halotti anyakönyvi kivonatát,
· a halál okát igazoló orvosi vagy hatósági bizonyítványt,
· jogerős öröklési bizonyítványt vagy hagyatékátadó végzést,
· a baleset körülményeinek tisztázásához szükséges iratokat,
· szükség esetén az okirat hiteles magyar fordítását,
· a biztosítotti jogosultságot igazoló iratot.
 
2017.05.25. Groupama Biztosító Zrt.
Fotó: JátékNet.hu

Szülői információk

Eseménynaptár

Hasznos linkek