Kanizsai Dorottya Gimnázium

A Brenner János Kollégium

A nagy múltra visszatekintő, hajdani szeminárium épületében működő konzervatív értékeket képviselő kollégiumunk Szombathely történelmi belvárosában, a Püspöki Palota, a Romkert, a Székesegyház és a Hittudományi Főiskola szomszédságában található, a Szily János utcában. Fenntartónk a Szombathelyi Egyházmegye.

Elsősorban a keresztény családok gyermekeit várjuk, de kollégiumunk tagja lehet Szombathely város bármelyik középiskolájába felvételt nyert diák, ha elfogadja intézményünk keresztény szellemiségét.

Kollégiumunkból- központi elhelyezkedésénél fogva- könnyen és rövid időn belül megközelíthetők a középiskolák, a kulturális intézmények, a bevásárlóközpontok, valamint a buszpályaudvar és a vasútállomás is.

Intézményünknek nemcsak külső, hanem belső környezete is történelmi múltunkat idézi. Kollégiumunk épületében működik ugyanis az Egyházmegyei Könyvtár (Tudományos Szakkönyvtár), a Herzan-Könyvtár és a Szent Márton Kölcsönkönyvtár. Barokkos hangulatot idéző termeiben több mint 40 ezer kötetes, értékes könyvgyűjtemény (Pl. középkori kódex) található. Diákjaink a könyvtárat látogatás és kutatás céljából ingyenesen használhatják.

Koedukált kollégiumunkban a fiúk 2-4 ágyas szobákban, a lányok 2-4-6-8 ágyas, tágas szobákban kapnak elhelyezést. A diákok napi háromszori étkezése tágas ebédlőnkben történik, a változatos ételeket mester séf irányításával helyben üzemelő konyhánkon készítik el. Egészségügyi problémával küzdő diákjaink számára diétás étkezés igénybevételére is van lehetőség. Teakonyháinkon a tanulók saját maguk is készíthetnek ételeket.

A szabadidő hasznos eltöltése céljából a nevelőtestület különböző vetélkedőket, sportversenyeket, műsorokat szervez. Pl.: Mikulás-vetélkedő, városismereti vetélkedő, anyanyelvi vetélkedő, műveltségi vetélkedő, egészség-vetélkedő, erős ember verseny, szkander verseny, asztali tenisz verseny, végzős-gólya foci, bemutatkozó est, karácsonyi műsor,  ballagás stb.  A fiúknak és a lányoknak is külön konditerem, informatikaterem és társalgó áll rendelkezésükre.

A nyugodt tanulás feltételeit a nevelők tanulószobákban biztosítják. A 9. évfolyamos diákoknak tanulás-módszertani foglalkozásokat szervezünk, hogy megismerjék és begyakorolják a számukra leghatékonyabb tanulási stratégiát. A tanuláshoz nyújt segítséget a kollégium könyvtára, az Öböl-könyvtár is.

A nevelőtestület szakos ellátottsága révén szinte az összes tantárgyból segítséget tud nyújtani: matematikából, fizikából, biológiából, kémiából, történelemből, magyarból, földrajzból, hittanból, énekből, németből, angolból, olaszból, franciából és oroszból. Kollégiumunk tanulmányi átlaga: 4,25.

Kiemelt feladatunknak tekintjük a tehetséggondozást: diákjaink rendszeresen részt vesznek a megyei kollégiumok közötti versenyeken. Növendékeink kérésére –az angol és a német nyelven kívül- 3. illetve 4. idegen nyelv oktatását is megszervezzük.

Szakköreink: természetjáró szakkör, egészséges életmód szakkör, sportkör, hitünk alapjai, filmklub, történelmi szakkör, hangadó szakkör, francia nyelv szakkör, kézműves szakkör és versmondó szakkör. Zeneiskolába járó diákjaink kiváló akusztikájú dísztermünkben gyakorolhatnak. A diákok mindennapos testedzését teszi lehetővé szabadtéri sportpályánk.

Rendezvényeinknek a díszterem, az ebédlő és a megszépült udvar ad helyet. Műsoraink célja: a kollégium diákjainak szeretetteljes, segítőkész és felelősségteljes közösséggé kovácsolása, másrészt a nemzethez, a hazához és az egyházhoz való kötődés erősítése. A hitéleti programokat (pl.: szentmise, bűnbánati liturgia, keresztút, zarándoklatok) az intézmény lelki vezetője szervezi. Az elcsendesedés, a lelki töltekezés színhelyéül a fiúk és a lányok kápolnái szolgálnak.

A koedukált kollégiumban nagy hangsúlyt fektetünk a fiú és a lány kapcsolat, mint egymás tiszteletén alapuló, keresztény értékrendnek megfelelő viselkedés elsajátíttatására. A nevelők - beleértve az intézmény lelki vezetőjét is - sok időt fordítanak arra, hogy egyéni törődés formájában foglalkozzanak a rábízottakkal. Neveltjeink felé szeretetteljes szigorral viszonyulunk.

A diákok pályaválasztásának megkönnyítése céljából meghívjuk a város egyetemeinek képviselőit, valamint egykori kollégistáinkat, akik vagy tanulnak még egy felsőoktatási intézményben, vagy már dolgoznak. Végzőseink csoportvezető nevelőjükkel Budapestre utaznak az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításra. A nevelés eredményessége érdekében nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel és az iskolákkal való folyamatos együttműködést. E célból év elején felvesszük a kapcsolatot az osztályfőnökökkel, a szülők számára pedig a fogadóórákon és szülői értekezleteken kívül műsorokat (pl.: Családi Délután) szervezünk.
 
Jelentkezés módja:

1. A kiválasztott iskola jelentkezési lapján kollégium nevének - Brenner János Kollégium - feltüntetésével. 
2. Közvetlenül kollégiumunkban személyesen, e-mailben vagy telefonon. (06 94 / 500-540 vagy 500-541)

Kollégiumi jelentkezési lap elérhető közvetlenül az ikonokra kattintva        illetve letölthető honlapunkról.       

Ajánljuk szíves figyelmükbe Kollégiumunk bemutatkozó levelét !

 

Tálas Józsefné kollégiumvezető

Szülői információk

Eseménynaptár

Hasznos linkek