Kanizsai Dorottya Gimnázium

A HBSZ Szilágyi Erzsébet Kollégiuma

Címünk: 9700 Szombathely, Magyar László u. 2.
Telefon: 94/312-640
Fax: 94/505-224
Web: http://www.hbsz-szhely.hu
   
Felvételi tájékoztatás:
Telefonon: 94/505-223
E-mail: egri.csilla@hbsz.szombathely.hu
Facebook: HBSZ Szilágyi Erzsébet Kollégiuma

Kollégiumunk magas színvonalú nevelőmunkával, személyre szabott törődéssel, családias hangulattal várja a diákokat.
Fiú és leánytanulókat egyaránt fogadunk. A Kanizsai Dorottya Gimnázium és másik két középiskola – a Horváth Boldizsár Szakközépiskola és a Nagy Lajos Gimnázium – báziskollégiuma vagyunk, de szabad férőhelyeinkre bármelyik középiskolából jelentkezhetnek tanulók. A báziskollégium szó azt jelenti, hogy adott iskolából nálunk található a legtöbb kollégista diák. Egyre gyakoribb, hogy lakóhelyükön baráti közösséget alkotó nyolcadikos diákok – annak ellenére, hogy más-más szombathelyi középiskola tanulói lesznek-, együttesen kérik felvételüket kollégiumunkba.

Szívesen látunk minden olyan tanulót, aki számára érték a tanulás, a tudás, szeretné önmagát és képességeit fejleszteni, széleskörű műveltségre szert tenni.

Elsősorban azon szülők érdeklődésére számítunk, akik szigorú, ellenőrzött, de szeretetteljes légkört kívánnak gyermekük számára, és ennek megteremtésében a kollégiumi nevelőtestülettel együtt kívánnak működni.
Kollégiumi közösségünket szoros összetartozás tudat, erős intézményhez való kötődés és jó kollégiumi légkör jellemzi. Ennek megőrzése érdekében nagy figyelmet fordítunk a szülői, tanulói jelzésekre, melynek tapasztalatait beépítjük napi nevelőmunkánkba.
Kollégiumunkban a másnapi felkészülés segítése mellett német és angol nyelvből vizsgára felkészítő és felzárkóztató programokat szervezünk.

Regisztrált tehetségpont vagyunk. Tehetségprogramunk felmenő rendszerű, kollégiumpedagógusaink mellett pszichológus segíti a programban részt vevő diákok fejlődését. Egyéni és csoportos módon is részt vehetnek személyiségfejlesztő foglalkozásokon.
Külön figyelmet fordítunk kollégiumunk sport-és művészeti területeken kiemelkedő teljesítményű és ehhez kapcsolódóan rendszeresen próbákon, edzéseken résztvevő diákjaira. Közülük többen korosztályos válogatottak, országos és nemzetközi versenyeredményekkel büszkélkedhetnek.

A tehetséggondozó munka prioritása természetesen nem azt jelenti, hogy kollégiumunkba csak a jó tanuló diákokat várjuk. A betegség vagy bármely más okból a tanulásban lemaradókat, hátránnyal érkezőket rendszeresen segítjük, ha szükséges, fejlesztő pedagógus végzettségű kolléganőnk bevonásával.

Barátságos, ízlésesen berendezett, tágas, 5-6 főt befogadó lakószobákkal rendelkezünk. A szintenként található kiskonyhák és közösségi terek segítenek otthonosabbá tenni a mindennapokat. Kollégiumunkban a lakókörnyezet megújítása alapítványunk segítségével folyik.

Az autóbusz pályaudvar közelében található kollégiumunk, közvetlenül az épület mögött ingyenes parkoló található. A középiskolák 3-20 perces sétával érhetőek el tőlünk. Kulturális és sportlétesítmények, rend- és tűzvédelmi hatósági intézmények vesznek körül bennünket, így a közbiztonsági szint kiemelkedő a kollégium környezetében.

Az iskolai órákra való felkészülés a tanulószobákban, számítógéptermekben és a könyvtárban, illetve a nevelőtanárokkal egyeztetett módon a lakószobákban történik.

Kollégiumunk rendezvényterme alkalmas ünnepségek, szakmai programok, konferenciák tartására.
Kiemelt figyelmet fordítunk a komplex egészségnevelésre. A rendszeres testedzés lehetősége mellett egészségprogramok zajlanak a kollégiumban, melyek fő célja az életmód mintaadás és szemléletalakítás.

A kollégium épületében működő főzőkonyha napi három alkalommal meleg étkezést biztosít, melyet kedvezményes térítés ellenében vehetnek igénybe diákjaink a nyersanyagár és az ÁFA megfizetésével. Az ételkínálatot az egészséges táplálkozással kapcsolatos törvényi előírások figyelembevételével állítja össze a szolgáltató. A reggeli összetétele lehetővé teszi, hogy abból tízórait is állítsanak össze a tanulók, melyet magukkal vihetnek az iskolába. Az ebédidő igazodik a tanulók iskolai órarendjéhez, ügyelünk arra, hogy a nyolcadik, kilencedik óráról visszaérkező diákok is tudjanak ebédelni.

A gyermekvédelmi támogatásban részesülő, a nagycsaládos, a tartós betegséget igazoló diákok további 50%-os díjkedvezményt kapnak. Szakorvosi javaslat alapján tanulóink számára diétás étkezést tudunk biztosítani. Minden folyosón található jól felszerelt teakonyha, amelyben a tanulók maguk készíthetnek ételeket.

Kollégiumunk tanárai folyamatosan szakirányú segítséget adnak diákjainknak a másnapi és a vizsgákra való felkészüléshez. A betegség miatt vagy más okból tanulmányaikban lemaradó diákokat külön segítjük, kollégiumunkban fejlesztő pedagógus tevékenykedik.

A diákok napirendjének meghatározásakor fontos szempontunk, hogy az iskolán kívüli napszakokban kellő idő jusson a pihenésre, kikapcsolódásra is.
           
Kollégiumunkban a gimnazisták Szombathely neves intézményeiből kerülnek ki, és többségükben kiemelkedő tanulmányi átlagokat érnek el. Kollégiumi oldalról ezt a teljesítményt sajátos eszközeinkkel tudjuk segíteni. Biztosítjuk diákjainknak az iskolai órákra történő nyugodt felkészülés feltételeit. A diákok kollégiumba kerülésétől kezdve fokozottan ügyelünk arra, hogy minden tanuló a neki leginkább megfelelő környezetbe kerüljön. Törekszünk a szülői, tanulói kérések teljesítésére a szobák beosztását illetően.

A mindennapos készülés szaktanári segítsége mellett rendszeresen használják kollégistáink a tanuláshoz a könyvtárat, az internetet, fénymásolhatnak, nyomtathatnak. Az értelmiségi létre készüléshez nyújthatnak mintát műveltség gyarapító szabadidős programjaink (magyar kultúra napi rendezvények, sportvetélkedők, szavalóversenyek, helytörténeti vetélkedő, színház és mozi látogatások, múzeumi órák, tematikus kirándulások).
 
Érdeklődési köri kínálatunk: aerobic, életvezetési ismerek, gyógynövények, csapatsport, kreatív, virtuális múzeum, háztartástan, Rubicon. Az érdeklődési köri kínálatból a tanulók érdeklődésük alapján választanak. Ezek a foglalkozások tehát egyrészt a saját érdeklődési területen való elmélyülést, másrészt a testedzést szolgálják, de van az érettségi vizsgára való sikeres felkészülést szolgáló érdeklődési kör is a kínálatban.

A programok szervezésében, lebonyolításában a diák-önkormányzati tagok jelentős szerepet játszanak.
Gimnazistáink körében népszerűek a német és angol nyelvből, valamint történelemből tartott, érettségire, nyelvvizsgára felkészítő tehetséggondozó foglalkozásaink.
 
Kollégiumi jelentkezés módja:

►  Kollégiumunkba a felvétel közvetlenül kérhető telefonon a 94/505-224 vagy 94/505-223 számon,
      valamint a letölthető kollégiumi jelentkezési lap visszaküldésével.
►  Bázisiskolába felvételiző nyolcadikos tanulók az iskolai jelentkezési lapon jelölhetik kollégiumi igényüket és
      közvetlenül a kollégiumban is kérhetik felvételüket.

 
 

Szívből reméljük, hogy bemutatkozásunk felkeltette érdeklődését és hamarosan köszönthetjük Önt és gyermekét kollégiumunkban! Szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt és diákot!


 

Szülői információk

Eseménynaptár

Hasznos linkek