Kanizsai Dorottya Gimnázium

Aranydiplomát vett át a Kanizsai Dorottya Gimnázium egykori diákja

Rendkívüli eseményre került sor a Kanizsai Dorottya Gimnázium tanévzáró ünnepélyén. Dr. Ekler Dezsőné, iskolánk egykori diákja, úgy érezte, ez az a hely, ahol méltó körülmények között veheti át aranydiplomáját. Számára mindig a gyerekek voltak a legfontosabbak, így közöttük szerette volna megünnepelni ezt a szép évfordulót, példaként állítva saját göröngyös életútját.

A mai napig erősen kötődik iskolánkhoz, amit az is bizonyít, hogy nyomdokain járva számos családtagja szerzett itt érettségi bizonyítványt.A tanárnő hajlott kora ellenére szellemileg teljesen friss, amiről rövid beszéde alapján is meggyőződhettünk. Ebben optimizmusra, tanulásra és munkára bíztatta az ifjúságot, valamint arra kérte őket, hogy szeressék egymást.

Pályájához és az aranydiplomához szívből gratulál, és további jó egészséget kíván a Kanizsai Dorottya Gimnázium közössége!
 
Lovassné Vass Enikő

Dr. Ekler Dezsőné Nagy Éva, tanítónő, tanár 1950-ben érettségizett jeles eredménnyel a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban. Szülei mindketten orvosok voltak. Édesapja a csornai kórház igazgató sebészorvosaként 1942-ben harctéri szolgálatot vállalt, a doni halálmenetben életeket mentett, de végül a gomeli német hadikórházban életét vesztette. Édesanyja körzeti és iskolaorvosként öt hadiárvát nevelt fel.

Nagy Éva a leánygimnázium röplabdacsapatának kapitányaként számos városi, megyei és országos bajnokságot nyert. Emellett teniszezett, úszott és tornászott is. Érettségi után férjhez ment. Jogász férjét 1956 októberében megyei főügyésznek nevezték ki, ami lehetővé tette számára, hogy - dacolva a hatalommal - sok embert megmentsen.

Dr. Ekler Dezsőné 1958-ban, fia iskolába lépése után, képesítés nélküli nevelői állást vállalt, majd felvételt nyert a tanítóképzőbe. 1958-ban tanítói érettségit, 1959-ben tanítóképzői bizonyítványt, 1960-ban tanítói oklevelet szerzett. Náraiban 3. és 4. osztályt tanított. 1961-ben a szombathelyi Antal János iskolában kezdett oktatni biológiát, matematikát és testnevelést. 1962-ben kollokvált analitikus geometriából és analízisből. Ettől az évtől a szombathelyi Dózsa iskolában tanított matematikát és fizikát, közben folytatva tanulmányait a diplomamunkájára készült. Szakdolgozatát az iskolai tapasztalatok alapján írta, „Nehezen nevelhető gyerekek problémái” címmel. 1965 őszén, 50 évvel ezelőtt, a Pécsi Tanárképző Főiskolán általános iskolai tanári diplomát szerzett.

1966-ban az Országos Pedagógiai Intézet tanulói fizikai kísérletek kidolgozására, elvégzésére és eszközkészítésre kérte fel, amit 3 évig csinált tanári munkája mellett. Az általa készített feladatlapokból munkafüzetek lettek, amiket 20 évig az egész országban használtak.

1971-ben ismét rajzot és testnevelést, majd később újra matematikát és fizikát tanított az Úttörő iskolában, délutánonként pedig városi matematika szakkört vezetett és feladatokat írt országos szaklapokba. Szép emlékei között tartja számon a dolgozók iskoláját, ami a közeli gépgyár dolgozóinak lehetővé tette a 7. és 8. osztály elvégzését.

1986-ban, 55 éves korában, nyugdíjazták. A következő 27 évben németet tanított otthonában. Rengeteg tanítványától számtalan pozitív visszajelzést és köszönetet kapott.

Lánya szintén a pedagógus pályát választotta, bölcsész, magyar-történelem szakos tanár, három egyetemista lány édesanyja. Két fiánál összesen 7 unoka van.

 
 
 

Bemutatkozás

Eseménynaptár

Hasznos linkek