Kanizsai Dorottya Gimnázium

Tájékoztató a felvételi vizsgáról

Kedves Felvételiző Diákok!


A felvételi vizsgára 2022. január 22-én, szombaton 10 és 12 óra között kerül sor.

Fényképes igazolványt (személyi igazolványt vagy diákigazolványt) feltétlenül hozzatok magatokkal.
A vizsga 2x45 percet vesz igénybe. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartunk. Először az anyanyelvi, majd a matematikai képességtesztet kell megoldanotok.

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tollal kell elkészíteni. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A felvételi vizsga feladatlapjait és megoldásait a vizsga napján 13 órától nézhetitek meg a www.oktatas.hu honlapon.

Kiértékelt dolgozataitokat a vizsgát követő héten 2022. január 27-én lesz lehetőség reggel 8.00-tól délután 16.00-ig megtekinteni (és lefényképezhetitek). Az értékeléssel kapcsolatban – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – észrevételt tehettek. Észrevételeiteket a megtekintést követő első munkanap végéig – 16:00 óráig – írásban adhatjátok le az iskolában. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

A megtekintéskor vehetitek át a vizsga eredményéről az iskola által kiállított Értékelőlapot is. Ennek az Értékelőlapnak a másolatát kell majd a felvételi jelentkezési lappal együtt elküldeni minden olyan középiskolába – hozzánk is! –, ahol ezt kérik. Az át nem vett értékelőlapokat február 2-án postára adjuk.

Kérjük, ha bármilyen okból nem jöttök el a felvételi vizsgára, legkésőbb a vizsga reggelén telefonon értesítsétek erről iskolánkat!

A pótló felvételi vizsga ideje: 2022. január 27. csütörtök 14:00 óra
Pótló felvételi vizsgát – az iskola igazgatójának engedélyével – csak abban az esetben írhattok, ha az előző vizsgán alapos ok miatt (pl. betegség, közlekedési akadályok) nem vettetek részt. A rendes vizsgáról való távolmaradást hivatalos dokumentummal igazolnotok kell.

A központi írásbeli vizsga letételére ebben a tanévben egy második pótnap is a rendelkezésetekre áll,
melynek időpontja 2022. február 4. péntek 14 óra.

A központi írásbeli felvételi vizsga második pótnapján – kérelemre – kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan Covid-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem az első vizsganapon, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. A második pótnapon való részvételt írásban kérelmezni kell. A kérelemben az előző két vizsganapról való távolmaradás okát igazolni kell. A kérelem benyújtásának határideje 2022. január 28. napja 16 óra.

Szeretettel várunk Benneteket, a vizsgához sok sikert kívánunk!
 Tisztelt Szülők, Kedves Vizsgázók!


A veszélyhelyzetre tekintettel a központi felvételi írásbeli vizsga lebonyolítása során a következő biztonsági intézkedéseket vezettük be:
 
Az iskola épületébe csak a vizsgázó tanulók léphetnek be. A szülők és kísérők belépését és az épületben való várakozását sem a dolgozatok írásának, sem a kiértékelt dolgozatok megtekintésének napján nem engedélyezhetjük.
Az iskola épületébe való belépéskor lázmérésre kerül sor.
Kézfertőtlenítő minden vizsgateremben és a mellékhelyiségekben is a tanulók rendelkezésére áll. Kérjük ezek rendszeres használatát!
A védőmaszk viselése a vizsgázók számára az épület folyosóin érkezéskor, a két írásbeli közötti szünetben, valamint távozáskor kötelező, az írásbeli vizsga alatt ajánlott, de nem kötelező.
A vizsgatermekben biztosítjuk a tanulók közötti 1,5 m távolságot.
Az épületbe érkezéskor tanáraink segítenek a tájékozódásban.

A rendkívüli intézkedések bevezetésére a tanulók egészségének védelme érdekében került sor. Kérjük ezen intézkedések betartását!

 
2022. január 20. Merklin Ferenc intézményvezető

Hírek, aktualitások

Eseménynaptár

Hasznos linkek