Kanizsai Dorottya Gimnázium

Harminc éves a Kanizsai Dorottya Gimnázium Baráti Köre

November 18-án ünnepelte a Kanizsai Dorottya Gimnázium Baráti Köre fennállásának 30. évfordulóját. Erre az alkalomra Mentes Vilmos elnök ünnepi közgyűlést hívott össze.

Noha péntek délután volt, sokan egybegyűltünk. Elsőként Dancs János igazgató úr köszöntőjét olvasta fel Módos Tibor címzetes igazgató. Az alapítás idején ő irányította az iskolát, és mindvégig támogatta a Baráti Kör tevékenységét. Megállapítása, miszerint: „A Baráti Kör tettei bizonyítják életképességét, értékét.”- teljes mértékben helytálló.

Persze minden szervezet csak akkor működik, ha van egy lelkes csapat, ami működteti. Ennek a csapatnak az élén Mentes Vilmos korábbi igazgatóhelyettes áll, aki immár 55 éve szolgálja a KDG-t, és 65 éve a közoktatást. Generációk nőttek fel a keze alatt, és ma is évente többször találkozhat vele a diákság.

Módos Tibor címzetes igazgató, aki 20 évig vezette a gimnáziumot, méltatta a Baráti Kör támogatói tevékenységét, amire mindvégig számíthattunk. Elsőként említette a rászoruló diákok szociális támogatását, ami lehetővé tette, hogy senki ne maradjon le egy kirándulásról, egy szalagavatói ruháról, egy versenyen való részvételről, vagy éppen egy tankönyvről csak azért, mert azt a család nem engedheti meg magának.

De a tanulók tanév végi jutalmazása sem történhetett soha a Baráti Kör hozzájárulása nélkül. Szerveztek jutalomkirándulásokat a kiemelkedően teljesítő tanulók számára, illetve megvásároltak olyan taneszközöket, amire a gimnáziumnak ugyan szüksége volt, de pénze nem.

Ezt követően Merklin Ferenc, jelenlegi intézményvezető, egykori kanizsais diák következett szólásra. Elmondta, hogy a Baráti Kör vezetősége, amikor csak teheti, beugrik az iskolába, és egyetlen alkalmat sem mulaszt el, hogy megkérdezze, miben tudnak segíteni, mi újság a KDG-ben. Megköszönte a sok támogatást az elmúlt időszakból, majd néhányat ki is emelt: 100 éves jubileumi rendezvény lebonyolítása, Ágota Kristóf emléktábla felállítása, Euroweek jubileumi rendezvény szervezése, bútorok beszerzése, informatikai eszközök vásárlása, új informatikaterem létesítése, KDG jelvény elkészítése, bordásfalak vásárlása, ösztöndíj-támogatások, év végi jutalmazások, stb. Végül további nagyon sok értékes pillanatot, sikeres éveket kívánt a 30 éves Baráti Körnek.

A közgyűlést a Gimnázium mai és egykori diákjainak műsora tette még ünnepélyesebbé. A Nosztalgiakórust az örökifjú dr. Hajba Ferenc vezényelte, aki most is, mint közel 50 évvel ezelőtt is, mosolyt csalt táncával az éneklők arcára.

Egy pillanatra újra gimnazistának éreztem magamat. Remekül szólt a kórus és a Valahol Európában című dalban megfogalmazott gondolatok ma sajnos újra aktuálisak. A jelenlegi diákok felkészítésében Kocsisné Körmendi Klára vállalt oroszlánrészt.

A folytatásban Mentes Vilmos elnök mondta el ünnepi gondolatait. Visszaemlékezett arra a napra, amikor dr. Varga Sándorné tanárnő, dr. Fejes Péter ügyész, dr. Hoós Tibor bíró, Molnár Árpád közgazdász, Molnár László főiskolai adjunktus és Mentes Vilmos igazgatóhelyettes ötletére, az 1992. november 14-re összehívott alapítógyűlésen megjelent 98 öregdiák létrehozta a gimnázium Baráti Körét.

Vezetőségnek az ötletadókat választották, dr. Wirth Zsuzsanna tanárnő elnökletével. A vezetőség „A jövőért” alapítvány elnökévé dr. Asbóth Mária jogászt kérte fel. A tagság létszáma gyorsan növekedett, volt, amikor a 400 főt is elérte, ami az utóbbi 10 évben jelentősen csökkent. Mivel a támogatást a tagdíjakból, az adó egy százalékából, egy-egy jelentősebb adományból, vagy pályázatból tudják adni, jó lenne, ha a taglétszám újra növekedne, mert bőven akad megoldandó feladat.

A jelentősebb támogatások felsorolása után elnök úr megköszönte mindazoknak a tevékenységét, akik hozzájárultak a Baráti Kör eddigi sikeres működéséhez.

Dr. Asbóth Mária, a „A jövőért” alapítvány elnöke szintén köszöntötte a 30 éves egyesületet és kifejezte reményét, hogy továbbra is segíteni tudják a tehetséges, de rászoruló diákokat. Megköszönve azok munkáját, akik részt vettek a kuratóriumban, további eredményes munkát kívánt.

Ezután néhány hozzászólás következett, majd Mentes Vilmos elnök és dr. Szakács Zsanett elnökhelyettes Tarpataki Károly szép grafikáját tartalmazó díszokleveleket adott át a Baráti Kör kiemelkedő támogatásáért dr. Varga Sándorné tanárnőnek, alapító tagunknak, dr. Szalay Zsuzsanna orvosnak, Nagy Tamás és Molnár József tanár uraknak és dr. Szép Flóriánnak.

A közgyűlés a fehér asztal mellett, jó beszélgetésekkel zárult.
 


Kedves jelenlegi és mai diákok! Ne feledjétek, a KDG visszavár! Ha tehetitek, támogassátok az iskolát, a Baráti Kört, hogy minden tehetséges tanuló befuthassa azt a pályát, amit szeretne!
 
A Baráti Kör bankszámlaszáma, amire a tagsági díjat (1000 Ft), illetve az egyéb adományokat várjuk:
Savaria Takarékszövetkezet 72100237 – 10121454
 
A KDG Baráti Körének adószáma a személyi jövödelemadó 1%os felajánlásokhoz: 18880429-1-18

A KDG Szülői Munkaközösség "Jövőnk a Gyermekünk" Egyesület adószáma
a személyi jövödelemadó 1%os felajánlásokhoz: 18886236-1-18
 
 
2022. december 01. Lovassné Vass Enikő

Eseménynaptár

Hasznos linkek